Najmłodsze zabytki Warszawy

Od marca 2015 w warszawskich gimnazjach  Fundacja „Dom Kultury” realizuje projekt dedykowany sztuce współczesnej i jej zabytkom, obecnym w przestrzeni publicznej Stolicy.

11211505_10200605554579014_1356059251_o

W wybranych szkołach prezentujemy zagadnienia związane z urbanistyką, kwalifikacją zabytków oraz sztuką nowoczesną, w tym sztuką ulicy. Staramy się zwrócić uwagę młodzieży na obecność sztuki w przestrzeni miejskiej oraz potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego. Pobudzamy również refleksję na temat tego, kiedy dzieło sztuki staje się zabytkiem. Spotkania te mają uwrażliwiać młodzież na sprawy związane z ochroną dóbr kultury, efemerycznością sztuki współczesnej, spowodować inne spojrzenie na miasto, architekturę wokół nas, rozbudzić wrażliwość na piękno i użyteczność w sferze urbanistyki. Przedstawiamy też stołeczne instytucje, które odpowiedzialne są za rozwój urbanistyczny miasta i ochronę stołecznych zabytków.

Zajęcia prowadzi artystka Anna Zielińska z grupy Reaktor – Laboratorium Rzeźby.

Po części teoretycznej młodzież wykonuje pamiątkowe pocztówki z wizerunkiem zabytków warszawskich techniką linorytu.

 

Warsztaty cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i kadry.

 

11210196_10200605554419010_375996725_nProjekt jest realizowany przez Fundację „Dom Kultury” i współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.